7. English version: terápiás kutya

Therapy dog

Playing and learning with four-legged assistants

“We work together on children’s development trainings with my therapy dog, effectively dissolving anxiety and fear from dogs as well. On one occasion a new child arrived in our dog assisted training with his mother, who brought him with anxiety, because she was sure she would have to take him out from the class after the first 5 minutes. However, the boy didn’t quit after 5 nor even after 10 minutes. At the end of the class, he happily ran to her mother, because he wanted to share all the experiences with her. For the first time in his life, he was petting dogs and participated in games with dogs. The boy became one of the most enthusiastic and permanent participants of our dog assisted therapy classes. “- Flóra Nemes

7. további indormáció: terápiás kutya

A terápiás kutya gazdájával együtt dolgozik, ketten látogatnak el csoportokhoz és segítenek a fejlesztő foglalkozások kivitelezésében. A kutya felvezetője szorosan együttműködik a csoport (gyógy)pedagógusával, így valósítják meg a hatékonyabb fejlesztést. A kutyás terápiának két ága van, a látogatások illetve a fejlesztő terápiás foglalkozások. Előbbinél a kutya meglátogatja a csoportot, de célzott feladata nincs. Utóbbinál a kutya aktívan részt vesz a foglalkozáson, különféle feladatokat hajtva végre.

Fizikai segítség: A csoport tagjai számára az olykor talán unalmas vagy nehéz fejlesztő feladatok elvégzése kellemes élménnyé válik, ha azt egy kutyával kell megvalósítani. A kutya fontos, hogy szót fogadjon a csoport tagjainak (ne csak a gazdájának), így velük együtt tudja a feladatokat végrehajtani (pl. a megfelelő színű labdát kiválasztani, akadálypályát a gyerekekkel együtt teljesíteni, úgy, hogy a póráz a gyerekek kezében van stb.) A kutya és gazdája együtt segítenek az óra megtartásában. A terápiás kutyák alkalmazása nagyon sokrétű, a mozgásfejlesztésen át az olvasás-tanulásig minden területen tud egy jól képzett kutya segíteni, valamint a célcsoportok is változatosak, a korai fejlesztéstől a pszichiátriai betegek kezelésén át az idősek otthonáig bárhol bevethető egy terápiás kutya. A kétlépcsős vizsgán a kutya és gazdája bizonyítja, hogy a gazda képes a kutyát ingergazdag környezetben is kontrollálni valamint, hogy a kutya semmilyen váratlan helyzetre nem reagál agresszívan.

Lelki segítség: A csoport tagjai szoros érzelmi kötődést alakítanak ki a kutyához, ezért ez a munka sok felelősséggel jár- a kutya egyik napról a másikra a csoportból történő kivonása a gyerekek számára komoly traumát okozhat, ezért aki ilyen munkára vállalkozik, az nem hagyhatja a csoportot hirtelen ott. A kutyás terápia eredményességét az adja, hogy a kutya a csoport tagjait elfogadja olyannak amilyenek, korlátaik ellenére dolgozik velük együtt, a gyerekek végre valakit irányítani tudnak (hiszen eddig mindig nekik lett megmondva, hogy milyen feladatot csináljanak, most a kutyának ők is tudnak feladatot adni).

 

Kapcsolódó információk:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület
Levelezési cím: 1631 Budapest, Pf. 150.
adószám: 18211236-1-43
Számlaszám:14100608-18151749-01000001
www.segitokutya.net
www.facebook.com/segitokutya
www.yotube.com/segitokutya

7. könnyen érthető szöveg: terápiás kutya

Mit csinál terápiás kutya?

A terápiás kutyámmal segítek a szomorú, félős gyerekeknek, hogy vidámabbak, nyugodtabbak legyenek.

Egyszer a csoportba új kisfiú érkezett, aki félt a kutyáktól.

Az anyukája izgult, hogy mi lesz a kisfiúval.

A kisfiú a terápiás kutyust megszerette és ott maradt a foglalkozáson.

A kisfiú sok új élményt szerezett, azóta is örömmel jár a terápiás kutyafoglalkozásokra.

 

6. English version: hallássérült-segítő kutya

Eszter and Mák

Hearing dog

When a dog hears instead of its owner

It has happened to me several times that when people with good hearing first heard my strange accent, they were so surprised (e.g. when asking for the name of the street), that they turned away and left me. When I was with my assistance dog, such thing almost never happened to me. Even if people were embarrassed first, they squatted for a while to pet the dog and think over what happened, and when they stood up, we could start all over again.”- Eszter Loványi

6. további információ: hallássérült-segítő kutya

A világon több országban nagy sikerrel alkalmazzák a hallássérült-segítő (hangjelző) kutyákat, amelyek hangok és zajok (pl. ébresztőóra, kaputelefon, ajtócsengő, kopogás, babasírás, vészcsengő) jelzésével megkönnyítik és biztonságosabbá teszik gazdájuk mindennapjait. Magyarországon még kevésbé ismert a hallássérült-segítő kutyakiképzés.

Egyesületünk a hallássérült-segítő (hangjelző) kutyával kapcsolatban kérdőíves igényfelmérést indított és az eredmények függvényében történt a képzési programunk kialakítása.

Hogyan tud segíteni egy hallássérült-segítő (hangjelző) kutya? Fizikai segítség: Biztonságnyújtás: riasztás (pl. tűz, szénmonoxid, stb.), kopogás és telefoncsörgés jelzése. Ismeretlen zajokra figyelem felhívás Utcán veszélyes hangok jelzése (pl. duda, fékcsikorgás, stb.). Lelki segítség: Mindig rendelkezésre álló segítség, kiszolgáltatottság érzése nélkül! Feltétlen elfogadás: előítélet mentes, hallássérülés súlyosságától független Gazda szeretet. Pozitív fogadtatás: tudományos vizsgálatok eredményei is azt mutatják, hogy az emberek kedvesebbek azzal, aki segítő kutyával közlekedik. Csoporthoz tartozás: a gazda és a kutya a kiképzés után is kapcsolatot tart a kiképző szervezettel (pl. NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület), barátság alakul ki a többi segítőkutya-tulajdonossal (pl. bemutatók, találkozók, kutyás-sport tevékenységek). Hosszú távú terápiás hatás: a segítőkutya hosszú ideig (10-12 év) pozitív érzelmi hatást nyújt. A kutyák speciális felkészítése a hallássérült gazda egyedi kérése alapján (pl. milyen zajok jelzésére tanítsák meg a kutyákat) történik.

Kapcsolódó információk:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület
Levelezési cím: 1631 Budapest, Pf. 150.
adószám: 18211236-1-43
Számlaszám:14100608-18151749-01000001
www.segitokutya.net
www.facebook.com/segitokutya
www.yotube.com/segitokutya

6. könnyen érthető szöveg: hallássérült-segítő kutya

A kutya hall, a gazdája nem hall.

 

Én nagyon keveset hallok.

Furcsán beszélek.

A jól halló emberek meglepődnek azon, ahogy beszélek.

A jól halló emberek sokszor nem beszélnek velem az utcán, otthagynak.

Van hallássérült-segítő kutyám.

Ha a kutyám velem van, az emberek nem hagynak ott.

Először a kutyát simogatják, aztán megpróbálnak velem újra beszélni.

Ilyenkor sikerül választ kapnom a kérdéseimre.

5. English version: mozgássérült-segítő kutya

Adrienn and Hektor

Mobility assistance dog

Without my assistance dog, I feel like a UFO!

“Because of my wheelchair, people would always stare at me sometimes furtively, sometimes openly. Since having an assistance dog, I am an even bigger attraction; however, I know that now they are admiring my clever four-legged fellow. The dog attracts people who come to get acquainted, first asking questions about her/him and then about me. The dogs, with their speechlessness are the gateway through the TABOO walls built by human words” Richárd Mányik

5. további információ: mozgássérült-segítő kutya

Hogyan tud segíteni egy Mozgássérült-segítő kutya?

Egy ilyen különlegesen képzett társ, fizikai és lelki segítség nyújtással, sérült gazdája számára nagyobb önállóságot teremt. Folyamatos segítő készségével biztonságot és önbizalmat nyújt.

Fizikai segítség:

  • Tárgy mozgatás: leesett tárgyak feladása (pl. kulcs, pénzérme, póráz, stb.), megközelíthetetlen helyekről tárgy levétele és behozatala (pl. polcról, emeletről, távirányító, táska, takaró, törölköző, stb.), tárgy küldés (pl. kosár gyógyszertári bevásárláshoz, stb.), szemét kidobás (pl. flakonok kukába helyezése, stb.)
  • Biztonság nyújtás: segítség hívás (segítséget nyújtó személy keresése és gazdához vezetése), telefon hozzáférés biztosítása (pl. megkeresés, behozás, feladás, stb.), vészhelyzet-jelző rendszer működtetése (riasztó gomb kezelése).
  • Személyi segítés: öltözködés (pl. kabát, pulóver, kesztyű, cipő lesegítése, törölköző behozása, stb.).
  • Közlekedés: ajtó nyitás és csukás (ajtón áthaladásnál záródó ajtók stabil nyitva tartása, bezárása), villanykapcsoló kezelése, stabil pozíció biztosítása (pl. jeges útviszonyoknál).

Lelki segítség:

  • Folyamatos rendelkezésre álló segítség, kiszolgáltatottság érzése nélkül!
  • Feltétlen elfogadás: előítélet mentes, sérüléstől független Gazda szeretet.
  • Pozitív fogadtatás: tudományos vizsgálatok is alátámasztják, hogy egy segítő kutyával közlekedő sérült pozitív megkülönböztetésben részesül, fogyatékosságáról elterelődik a figyelem.
  • Csoporthoz tartozás: a gazda-kutya páros folyamatos kapcsolatban marad a kiképző szervezettel, szoros kötelék alakul ki a többi segítő kutya tulajdonossal a közös táborozások és kutyás-sport tevékenységek folyamán.
  • Hosszú távú terápiás hatás: a segítő társ jelenléte folyamatos pozitív érzelmi hatást biztosít (10-12 év).

A kutyák speciális felkészítése az adott gazda egyedi igényei szerint történik.

Kapcsolódó információk:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület
Levelezési cím: 1631 Budapest, Pf. 150.
adószám: 18211236-1-43
Számlaszám:14100608-18151749-01000001
www.segitokutya.net
www.facebook.com/segitokutya
www.yotube.com/segitokutya